AKCIJAS NOTEIKUMI

„ATLAS EXPERT” AKCIJAS NOTEIKUMI

1. Definīcijas

Šajos noteikumos izmantotie termini, nozīmē:

1.1. Akcija – programma, kuru īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.2. Produkts – preču zīmes „ATLAS” produkcija.

1.3. ATLAS BALTIC – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ATLAS BALTIC”.

1.4. Organizators – ATLAS BALTIC SIA, Ziemeļu iela 4, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053

1.5. Akcijas punkti – izgriešanai paredzētie uz iepakojuma (uz maisa) izvietotie kuponi ar ballēm.

1.6. Anketa – akcijas dalībnieka datu aizpildīšanai paredzēts dokuments.

1.7. Veidlapa-pasūtījums – dāvanas saņemšanai paredzēts dokuments.

1.8. Dalībnieks – rīcībspējīga un pilngadīga fiziskā persona, kura veic rodukta pirkumu.

1.9. Mājas lapa – WWW.ATLASEKSPERTS.LV vietne, kuru izmanto organizators programmas mērķos.

1.10. Kontaktinformācija – tālruņa numurs  +371 27864646; +371 67313154

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Akcija ir īstenojama saskaņā ar šiem noteikumiem.

2.2. Akcija notiek preču zīmes „ATLAS” produktu pārdošanas palielināšanai.

2.3. Akcija notiek Latvijas Republikas teritorijā.

2.4. Akcija sākas 2012. gada 1. jūlijā un beidzās 2019. gada 31. decembrī. Paziņojums par akcijas noslēgšanos datumu tiks izvietots organizatora mājas lapā vienu mēnesi pirms tā būs noslēgusies.

3. Dalība akcijā

3.1. Par akcijas dalībnieku var kļūt:

3.1.1. reģistrējoties organizatora mājas lapā.

3.1.2. Lai reģistrētos dalībniekam jāaizpilda online  pieteikuma forma ar sekojošiem datiem:

a.    Vārds, uzvārds

b.    Dzīvesvietas adrese;

c.    Dzimšanas datums;

d.    Tālruņa numurs;

e.    Elektroniskā pasta adrese.

3.2. Reģistrējoties, dalībniekam tiks piešķirts reģistrācijas numurs.

3.3. Par akcijas dalībniekiem nevar būt organizatora darbinieki, kā arī viņu ģimenes locekļi.

3.4. Organizatoram ir tiesības izslēgt dalībnieku no akcijas, ka arī atteikt viņam dāvanas izsniegšanā, ja dalībnieks ir sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas par sevi, kā arī gadījumā, ja organizatora rīcībā būs informācija par dalībnieka rīcību, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem, it īpaši, ja dalībnieks ir pārtaisījis vai viltojis akcijas punktus.

4. Akcijas noteikumi

4.1. Dalībnieks par nopirkto „ATLAS” preču zīmes produktu saņem akcijas punktus. Par veikto produkta pirkumu akcijas punktu skaits ir norādīts uz produkta iepakojuma.

4.2. Dalībnieka sakrātie punkti ir apmaināmi pret dāvanu no kataloga, kas ir izvietots organizatora mājas  lapā.

4.3. Dalībniekam, kas ir sakrājis akcijas punktu skaitu atbilstoši izvelētai katalogā dāvanai, ir jānosūta akcijas punktus organizatoram ar norādi „ATLAS EKSPERT” kopā ar aizpildīto veidlapu-pasūtījumu, norādot izvēlēto preci.

4.4. Gadījumā, ja akcijas punktu skaits būs nepietiekošs izvēlētas dāvanas saņemšanai, dalībniekam par to tiks paziņots telefoniski vai pa e-pastu, šajā gadījumā dalībnieks turpina savu dalību akcijā.

4.5. Gadījumā, ja saņemto akcijas punktu skaits pārsniedz izvēlētai dāvanai nepieciešamo akcijas punktu skaitu, atlikušie akcijas punkti tiks ieskaitīti uz dalībnieka kontu nākamajam uzkrājumam. Konta stāvokli var pārbaudīt personīgajā kabinetā organizatora mājas lapā.

4.6. Veidlapai-pasūtījumam ir jābūt reģistrētai ne vēlāk kā pēdējā akcijas dienā.

4.7. Organizatoram ir tiesības pārbaudīt dalībnieka sniegto datu patiesumu.

4.8. Par nepatiesas informācijas sniegšanu organizatoram ir tiesības atteikt dalībniekam reģistrācijā vai pieteikšanā  dāvanai.

5. Dāvanas un to izsniegšanas kārtība

5.1. Dāvanu saraksts ar nepieciešamo akcijas punktu skaitu ir norādīts šo noteikumu pielikumā Nr.1, un organizatora mājas lapā izvietotājā katalogā.

5.2. Pēc vienas veidlapas-pasūtījuma dalībnieks var pasūtīt ne vairāk par trim dāvanām.

5.3. Pēc akcijas punktu skaita pārbaudes dalībnieka kontā un nepieciešamo akcijas punktu skaita dalībnieka norādītas dāvanas saņemšanai pārbaudes, ATLAS BALTIC uzņēmuma darbinieks sazinās ar dalībnieku un sarunā par dāvanas nodošanas veidu.

5.4. Organizators nosūta dāvanu dalībniekam 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

5.5. Organizators nav atbildīgs par dāvanas slēptiem defektiem. Defektu atklāšanas gadījumā, dalībniekam ir jāvēršas pie organizatora defektu novērtēšanai un dāvanas iespējamai apmaiņai.

5.6. Dalībnieks saņem dāvanu no ATLAS BALTIC uzņēmuma darbinieka pret parakstu par dāvanas saņemšanu.

5.7. Dalībniekam nav tiesības prasīt dāvanu naudas ekvivalentā vai nodot to trešajai personai.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Sīkāka informācija par akcijas īstenošanu ir pieejama organizatora mājas lapā.

6.2. Akcijas pamatnoteikumi tiks izvietoti reklāmas materiālos un paziņojumos par akcijas īstenošanu.

6.3. Organizatoram ir tiesības veikt izmaiņas akcijas īstenošanas Noteikumos, izvietot tos mājas lapā. Noteikumu izmaiņas stājās spēkā no to publicēšanas brīža organizatora mājas lapā.