KONTAKTI

KOMPĀNIJAS ADRESE:

LV-1053, MĀRUPES NOVADS, ZIEMEĻU IELA 4, 139 KAB.

+37122006647

E-PASTS: [email protected]

DARBA LAIKS:

DARBA DIENĀS 8:00 – 17:00

Rekvizīti:
SIA „ATLAS BALTIC”
LV 50003979121
Ziemeļu iela 4, Mārupes novads, LV-1053
AS „SEB banka” Kods:UNLALV2X
Konts: LV90UNLA0050011589082