ATLAS TEN 10 ātri cietējoša remonta java


PIELIETOJUMS
ATLAS TEN–10 ir ātri cietējoša celtniecības remontjava, kas paredzēta betona vai
dzelzsbetona pamatņu labošanai un spēcīgi noslogotu grīdu un zemgrīdas klājumu
veidošanai. Īpaši ieteicama, ja nepieciešams ļoti ātri veikt darbus, kas saistīti ar
bojātu betona vai dzelzsbetona elementu, piem. kolonnu, galveno siju, pamatņu
un grīdu atjaunošanu. ATLAS TEN–10 ir lieliski piemērota balkonu, terašu,
pakāpienu un kāpņu laukumu, trotuāru utt. apmaļu vai visas virsmas labošanai.
ATLASA TEN–10 lietošana ir it īpaši ieteicama, rampu un pārkraušanas piebrauktuvju
labošanai un veidojot pamatnes ar slīpumu. Javas slāņa biezumam jābūt no
5÷30 mm. ATLAS TEN–10 var lietot iekšdarbiem un āra darbiem.
ĪPAŠĪBAS
Java ATLAS TEN–10 ir gatavs, sauss maisījums, kas tiek ražots uz visaugstākās
kvalitātes cementa saistvielu, kvarca pildmateriālu un piedevu bāzes. Tam raksturīga
augsta sākotnējā izturība un ļoti laba izturība pret slodzēm un nodilumu.
Java ATLAS TEN–10 ir ļoti vienkārša un ērta lietošanā. Tai ir lieliska adhēzija ar
pamatni. Biezā konsistence ļauj brīvi veidot slīpumu, bet īsais sacietēšanas laiks
padara iespējamu gājēju kustību jau pēc 3 stundām pēc grīdas vai zemgrīdas
klājumu izveidošanas. ATLAS TEN–10 ir sala un ūdensizturīgs izstrādājums.
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Pamatnei jābūt sausai un nesošai, t.i., atbilstoši stiprai, attīrītai no slāņiem, kuri var
vājināt javas adhēziju, it īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķiem, eļļām, taukiem,
vaska, bitumu klātām virsmām, krāsas atliekām. Izkustējušies elementi un pamatnes
fragmenti ar vāju noturību jānoņem mehāniski – jānokaļ. Ja veicamo darbu
ietvaros jāveido grīdas vai zemgrīdas klājums, sienas un citi elementi, kuri atrodas
veicamo darbu laukumā, jānodala (ar kompensācijas šuvi) no izlējuma, piem. ar
ATLAS kompensācijas šuves profiliem vai plānām putupolistirola sloksnēm. Uz
sienām papildus jāatzīmē pamatnēs esošo kompensācijas šuvju atrašanās vieta,
lai vēlāk pārnestu tās uz zemgrīdas klājuma slāni. Pamatnes virsmai jābūt
grubuļainai un porainai. Esošie plaisājumi un plaisas mehāniski jāpaplašina līdz
vismaz 5 mm platumam. Lai iegūtu grumbuļainu virsmu, gludas pamatnes
„jāsaskrāpē”. Īsi pirms faktiskā javas slāņa izveidošanas, pamatne ikreiz
jāsamitrina ar ūdeni un uz tās jāuzklāj kontaktslānis, kas iegūts sajaucot 10 kg
ATLAS TEN–10 + 1,8 litrus ūdens + 0,9 litrus ATLAS ELASTĪGO EMULSIJU. Ar šo
daudzumu pietiek aptuveni 10 m2 noklāšanai.
JAVAS SAGATAVOŠANA
Java (faktiskā slāņa izveidošanai) tiek pagatavota, ieberot sauso maisījumu traukā
ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijā 3,00÷3,75 l ūdens uz 25 kg
iesaiņojumu) un samaisot, līdz viendabīgas konsistences iegūšanai. Šo darbību
vislabāk veikt mehāniski, ar urbjmašīnai pievienota lēnapgriezienu maisītāja
palīdzību vai betona maisītājā. Masa ir piemērota lietošanai uzreiz pēc
samaisīšanas, un tā jāizlieto 40 minūšu laikā. Pievienojamā ūdens proporcijas
jāizvēlas eksperimentāli, vadoties no vēlamās javas konsistences, pamatnes veida
un atmosfēras apstākļiem. Neatbilstoša ūdens daudzuma lietošana masas
pagatavošanai izraisa grīdas vai zemgrīdas klājuma izturības parametru
samazināšanos.
IZLIETOŠANAS VEIDS
Uz sagatavotas un ar ūdeni samitrinātas pamatnes jāuzklāj kontaktslānis. Masai,
kas sagatavota saskaņā ar iepriekš minēto proporciju, ir šķidra konsistence, un to
var uzklāt ar otu. Pēc tam, lietojot metodi „mitrais uz mitrā”, jāizveido atbilstošais
javas ATLAS TEN–10 slānis, izmantojot šim nolūkam tērauda rīvdēli, rūpīgi un
precīzi aizpildot esošās plaisas un skrāpējumus. Kārtējās javas partijas savā starpā
jāsavieno pirms materiāls sasaistījies. Atkarībā no esošajiem temperatūras–mitruma
apstākļiem, java sāk sasaistīties jau aptuveni pēc 1 stundas. Šajā laikā
sākotnēji cietējošo pamatni (atkarībā no nepieciešamības) jau var līdzināt vai
izrīvēt. Izveidotā virsma darba izpildes laikā un pēc tā beigšanas jāsargā no atmosfēras
nokrišņiem un pārāk intensīvas žūšanas (vajadzības gadījumā tā jāsamitrina
ar ūdeni). Ja ATLAS TEN–10 izmanto grīdu vai zemgrīdas klājumu veidošanai, darbi
jāveic saskaņā grīdas klāšanas darbu tehnoloģiju, kā tas norādīts
PN–62/B–10144, ievērojot izmantotās javas ātrāku sasaistīšanās laika un atbilstošu
kompensācijas šuvju izveidi. Grīdas ekspluatāciju (pārvietošanās par to) var
sākt jau aptuveni pēc 3 stundām pēc tās izveidošanas.
Šī informācija sniedz galvenos norādījumus attiecībā uz izstrādājuma lietošanu un
neatbrīvo no pienākuma izpildīt darbus saskaņā ar celtniecības normām un darba
drošības noteikumiem.
IZLIETOJUMS
Vidēji tiek izlietots aptuveni 20 kg sausās masas uz 1 m2 katru 1 cm biezumu.
TEHNISKIE DATI
Maisījuma proporcijas ………………………………………………………. 0,12÷0,15 litri ūdens uz 1 kg javas
…………………………………………………………………………………. 3,0÷3,75 litri ūdens uz 25 kg javas
Kontaktslāņa proporcijas …………………………………………………… 1 kg sausas masas+0.18 litri ūdens
…………………………………………………………………………………. +0,09 litri ATLAS Elastīgās Emulsijas
Javas derīguma laiks darbam ……………………………………………… aptuveni 40 minūtes
Spiedes izturība …………………………………………………………….. 40N/mm2
Adhēzija ar betonu ………………………………………………………….. min. 0,5 MPa
Javas sagatavošanas temperatūra ………………………………………… no +5°C līdz +30°C
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra ……………………………… no +5°C līdz +30°C
Temperatūras izturība ………………………………………………………. līdz +60°C
Grīdas lietošana (pārvietošanās) ………………………………………….. aptuveni pēc 3 stundām
Blīvums sausā veidā ………………………………………………………… 1,5 kg/dm3
Javas slāņa min. biezums ………………………………………………….. 5 mm
Javas slāņa maks. biezums ……………………………………………….. 30 mm
Šķīstošā hroma (VI) saturs gatavā produkta masā ……………………… ≤ 0,0002 %
PUNKTU KLASIFIKĀCIJA:
5 punkti - 25 kg