ATLAS SAM 200 pašizlīdzinošs maisījums grīdām

Pašizlidzinošs zem grīdas maisījums uz ģipša bāzes – CA-C16-F5

PIELIETOJUMS

ATLAS SAM 200 ir pašizlīdzinošs ģipša maisījums, kas paredzēts zemgrīdas

klājumu izveidošanai, mehāniski vai ar rokām zem terakotas, parketa un dažāda

veida grīdas klājumiem. ATLAS SAM 200 ir lietojams dzīvojamo māju,

sabiedriskās nozīmes un citu ēku sausās telpās, ja tā tehniskie parametri atbilst

nepieciešamajām ekspluatācijas un izturības prasībām, kas raksturīgas šīm

telpām. ATLAS SAM 200 var izmantot zemgrīdas seguma izveidošanā šādās

sistēmās: savienots ar esošo pamatni (slāņa minimālais biezums–25 mm), uz

nodalošā slāņa (slāņa minimālais biezums – 30 mm), “peldošais” (slāņa

minimālais biezums – 35 mm) vai grīdas apsildīšanas sistēmās (slāņa

minimālais biezums virs sildelementa – 25 mm). Var izmantot tikai iekšdarbiem, sausās telpās.

ĪPAŠĪBAS

ATLAS SAM 200 ir gatavs, sausais maisījums, kas izveidots uz augstas

kvalitātes anhidrīta bāzes. ATLAS SAM 200 ir ļoti ekonomisks un lietošanā ērts

produkts. Tam piemīt pašizlīdzināšanās spēja. To var viegli un ātri uzliet uz

pamatnes izmantojot iekārtas, kuras aprīkotas ar gliemežpārvada sūkni.

Pateicoties tam, tiek panākta liels uzliešanas ražīgums un mazākas darbaspēka

izmaksas. Pamatnei, kas izveidota no ATLASA SAM 200, piemīt ļoti labi izturības

parametri, bet pēc sacietēšanas tā praktiski nesarūk. Pateicoties labai

siltumvadāmībai un apsildīšanas vadu izolēšanai, ieteicams lietot grīdas

apsildīšanas sistēmās.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no izvēlētās sistēmas, kādā tiks

lietots ATLAS SAM 200. Detalizēti norādījumi katram variantam aprakstīti

turpmāk. Visos variantos pamatnei jābūt stabilai un atbilstoši stiprai, lai

nepieautu uzlējuma iztecēšanu, pamatne jāveido siles formā. Visi tērauda elementi,

kas saskaras ar pamatni, jāaizsargā pret koroziju. Kompensācijas šuves

starpposmos nav nepieciešamas, ja tiek lietas monolītās grīdas uz virsmām līdz

50 m2 un diagonāle nepārsniedz 10 m. Monolītās grīdas jāatdala no sienas un

citiem elementiem, kuri atrodas uzliešanas laukumā, ar ATLAS kompensācijas

šuves profiliem vai plānām putu polistirola sloksnēm.

MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA

Ja uzliešana notiek mehanizēti, masas sagatavošana pamatojas uz sausa

maisījumu iebēršanu maisīšanas–sūknēšanas agregāta kausā un attiecīgu

pastāvīga, dozēta ūdens līmeņa iestādīšanu, ļaujot sasniegt pareizu konsistenci

masai, kas izplūst no šļūtenes. Ja masa tiks ieklāta ar rokām, to pagatavo,

ieberot sauso maisījumu traukā ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijā

3,75÷4,25 l ūdens uz 25 kg iesaiņojumu) un samaisot, līdz viendabīgas konsistences

iegūšanai. Šī darbība jāveic mehāniski, vislabāk ar urbjmašīnai

pievienota lēnapgriezienu maisītāja palīdzību. Masa ir gatava lietošanai uzreiz

pēc samaisīšanas un saglabā savas īpašības aptuveni 40–50 minūtes.

NEATBILSTOŠA ŪDENS DAUDZUMA PIEVIENOŠANA MASAS SAGATAVOŠANĀ

NOVED PIE IELEJAMĀS GRĪDASIZTURĪBAS PARAMETRU SAMAZINĀŠANĀS!

Konsistences atbilstību iespējams pārbaudīt, izlejot javu no trauka ar tilpumu

1 litrs uz līdzenas, neuzsūcošas pamatnes (piem., plēves). Javai jāizveido

plāceni ar diametru aptuveni 45–50 cm.

SAVIENOTĀ MONOLĪTĀ GRĪDA

Tai raksturīgs tiešs un pilns virsmas savienojums ar pamatni. ATLAS SAM 200

var izmantot uz nobriedušām minerālām pamatnēm, izņemot tās, kuru sastāvā

ir magnija saistviela. Monolītai grīdai jābūt attīrītai no slāņiem, kuri var vājināt

adhēziju, it īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķiem, eļļām, taukiem, vaska,

bitumizētām vielām, krāsu atliekām utt. Izkustējušies elementi un pamatnes

fragmenti ar vāju noturību jānoņem mehāniski, piem., jānokasa. Ja pastāv

nepieciešamība samazināt pamatnes absorbcijas spēju, jālieto emulsija ATLAS

UNI–GRUNT PLUS, kura t.sk. novērš gaisa pūslīšu veidošanos uz zemgrīdas

klājumu virsmas. ATLAS SAM 200 kā savienotā monolītā grīda nav piemērots

lietošanai telpās, kurās iespējama mitruma iekļūšana. Uzlējuma minimālais

biezums sastāda 25 mm.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

MONOLĪTĀ GRĪDA UZ NODALOŠĀ SLĀŅA

Tā tiek veidota uz ļoti vājām, ūdeni uzsūcošām vai eļļainām minerālām vai citām

pamatnēm, kuras nespēj nodrošināt atbilstošu adhēziju. Nodalošo slāni var veidot,

piem., 0,2 mm bieza PE plēve. Mitruma caurlaidīgu pamatņu gadījumā

nodalošo slāni var veidot uz pamatnes ieklātā tvaiku necaurlaidīgā vai mitruma

izturīgā izolācija. Tā ieklājama blīvi, līdzeni un uzlokāma pie sienas (sadalot pa

temperatūras šuvju joslām) vismaz līdz zemgrīdas klājuma augstumam.

Uzlējuma minimālais biezums ir 30 mm.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE2))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

„PELDOŠĀ” MONOLĪTĀ GRĪDA

ATLAS SAM 200 var ieklāt uz termiskās vai skaņas izolācijas slāņa, kas

izgatavots no putu polistirola plāksnēm (min. klase FS–15), no cietinātām

grīdas minerālvates plāksnēm vai citiem materiāliem, kas paredzēti šim

nolūkam. Īpaši jārūpējas par precīzu un līdzenu visu pielietoto materiālu

uzklāšanu uz pamatnes. Izolācijai jābūt ieklātai blīvi, savukārt plāksnēm jābūt

ieklātām pamīšus (šaha veidā). Pamatņu izlīdzināšanai zem cietām plāksnēm

var izmantot, piem., sausas smiltis. No izveidotā zemgrīdas klājuma puses

izolācija vienmēr jāaizsargā ar blīvu un uz sienām uzlocītu nodalošo slāni

(piem., viens PE plēves slānis 0,1 mm biezumā vai papīrs, kas pārklāts

ar plastmasu). Monolītais klājums nedrīkst saskarties tiešā veidā ar

neapstrādātu grīdu, sienu vai instalācijām. Monolīto grīdu biezums atbilstoši

jāpalielina, vai tās jāizveido armētas, ja izolācijas saspiežamība pārsniedz 5 mm vai

ir paredzētas lielākas ekspluatācijas slodzes. Uzlējuma minimālais biezums ir 35 mm.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE3))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

MONOLĪTĀ GRĪDA GRĪDAS APSILDĪŠANAS SISTĒMĀ

Pirms ATLAS SAM 200 liešanas apsildīšanas instalācijai jābūt pārbaudītai un

atbilstoši nostiprinātai, savukārt ūdens apsildīšanas gadījumā sildcaurules

jāpiepilda ar ūdeni. Lai izvairītos no cauruļu uzpeldēšanas, bezšuvju grīdu ieteicams

izveidot no diviem slāņiem, pie tam pirmais no tiem jāuzlej līdz sildcauruļu

augšējai malai, bet otrajam jāsniedzas vismaz 25 mm virs tās. Otrais uzlējuma

slānis veidojams pēc pirmā slāņa sasaistīšanās – kad pa to iespējams brīvi

staigāt (min. pēc 24 stundām). Ja instalācija ir pareizi izpildīta un nostiprināta,

pieaujama monolītās grīdas izveidošana vienā slānī. Pirmā uzlējuma slāņa

atgaisošanai ieteicams izmantot sukas ar gariem, cietiem sariem. Papildus

jāievēro dati, kuri minēti tehniskajā projektā, kā arī apsildīšanas instalāciju

ražotāju ieteikumi. Monolīto grīdu pakāpenisku apsildīšanu (temperatūras

palielināšana maks. par 3°C diennaktī) visātrākais, var uzsākt

7 dienas pēc to uzliešanas, bet pilnu – pēc 28 dienām.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE4))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

IZLIETOŠANAS VEIDS

Masa tiek uzlieta mehāniski izmantojot maisīšanas–sūknēšanas agregātu ar

nepārtrauktu caurplūstošu ūdens dozēšanu. ATLAS SAM 200 var uzliet arī ar

rokām, bet tikai uz virsmām, kas sadalītas 10÷15 m2 lielos tehnoloģiskos laukumos.

Pirms uzliešanas darbu uzsākšanas telpās jāatzīmē nākamā zemgrīdas un sienas

klājuma biezums (uz sienām un uzliešanas laukumiem). To iespējams veikt,

piem., ar līmeņrādi un ATLAS pārnēsājamiem augstuma reperiem. Sagatavotā

masa uzlejama vienmērīgi līdz noteiktajam augstumam, izvairoties no

pārtraukumiem. Pieņemtais tehnoloģiskais laukums jānoklāj aptuveni 1 stundas

laikā. Tūlīt, pēc katra laukuma aizpildīšanas, materiāls jāatgaiso, lietojot,

piem., atgaisojošo ATLAS rullīti vai birsti ar gariem, cietiem sariem. Pa

uzlieto virsmu gareniski un šķērsām pārvelk ar birsti, ik pa brīdim to nedaudz

iegremdējot un sakratot, līdz ar to atbrīvojoties no gaisa pūslīšiem. Pēc šīm

darbībām materiāls izlīdzinās. Darbu veikšanas laikā jākontrolē samaisīšanas

pakāpe un masas konsistence. Pirmās divas dienas monolītās grīdas

nobriešanas laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem un caurvējiem, kā arī

jānodrošina atbilstoša ventilācija un telpu vēdināšana. Ja uz virsmas parādīsies

balts aplikums, tas jānoņem mehāniski slīpējot, pēc tam visu virsmu attīrot no

putekļiem. Monolītās grīdas slīpēšana paātrina tās žūšanas procesu. Anhidrīta

monolīto grīdu žūšanas laiks ir atkarīgs slāņa biezuma un klimatiskajiem

apstākļiem telpā. Apšūšanas darbus, atkarībā no apšuvuma nobriešanas

apstākļiem, mitruma, veida un caurlaidības, var uzsākt vidēji pēc 3÷4 nedēļām.

Pirms šāda veida darbu uzsākšanas izžuvušās monolītās grīdas virsmu ieteicams

nogruntēt ar emulsiju ATLAS UNI–GRUNT PLUS.

Šī informācija sniedz galvenos norādījumus attiecībā uz izstrādājuma lietošanu

un neatbrīvo no pienākuma veikt darbus saskaņā ar celtniecības normām

un darba drošības noteikumiem.

PATĒRIŅŠ

Vidēji tiek izlietots 20 kg javas uz 1 m2, katriem 10 mm slāņa biezuma.

TEHNISKIE DATI

Maisījuma proporcijas ……………………………………. apm. 0,15÷0,17 l ūdens uz 1 kg javas

………………………………………………………………. apm. 3,75÷4,25 l ūdens uz 25 kg javas

Javas gatavības laiks darbam ……………………………………………..apm. 30 minūtes

Javas sagatavošanas temperatūra …………………………………… no +5°C līdz +25°C

Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra ……………………… no +5°C līdz +25°C

Pamatnes ekspluatācija ………………………………………………. pēc 2 dienām

Pilns sasaistīšanās un izžūšanas laiks ……………………………………… min. 3 nedēļas

Apšuvumu izpildīšana ……………… zemgrīdas klājumu mitrums ne vairāk par 1,5%

Spiedes izturība ………………………. min. 16 N/mm2

Lieces izturība …………………………. min. 5,0 N/mm2

Javas blīvums sausā veidā ………… 1,4 kg/dm3

Javas slāņa min. biezums ………….. 25 mm

Javas slāņa maks. biezums ……….. 60 mm

Maksimālais grauda diametrs…….. 0,8mm

Šķīstošā hroma (VI) saturs gatavā produkta masā …… ≤ 0,0002 %

PUNKTU KLASIFIKĀCIJA:

2 punkti – 25 kg