ATLAS SAM 150 pašizlīdzinošs maisījums grīdām


Pašizlidzinošs zem grīdas maisījums uz ģipša bāzes – CA-C16-F5

PIELIETOJUMS
ATLAS SAM 150 ir pašizlīdzinoša, ātri cietējoša monolītā bezūdens ģipša grīdas
maisījums, kas paredzēts zemgrīdas klājumu izveidošanai mehāniski vai
ar rokām zem terakotas, parketa un dažāda veida grīdas klājumiem. Piemērots
izmantošanai dzīvojamo māju, sabiedriskās nozīmes un citu ēku sausās telpās,
ja produkta tehniskie parametri atbilst nepieciešamajām ekspluatācijas
un izturības prasībām, kas raksturīgas šīm telpām. ATLAS SAM 150 var izmantot
pamatņu veidošanā šādās sistēmās: kā savienots ar esošo pamatni (slāņa
minimālais biezums–15 mm), uz nodalošā slāņa (slāņa minimālais biezums –
30 mm), peldošais (slāņa minimālais biezums – 35 mm) vai grīdas apsildīšanas
sistēmās (slāņa minimālais biezums virs sildelementa – 25 mm). Var izmantot
tikai iekšdarbiem un sausām telpām.
ĪPAŠĪBAS
ATLAS SAM 150 ir gatavs, sauss minerālo saistvielu (anhidrīta pulveris, ģipsis
un portlandcements), pildmateriālu un modifikatoru maisījums. ATLAS SAM
150 ir ļoti ekonomisks un lietošanā ērts produkts. Tam piemīt pašizlīdzināšanās
spēja. To var viegli un ātri uzliet uz pamatnes izmantojot iekārtas, kuras
aprīkotas ar gliemežpārvada sūkni. Pateicoties tam, tiek panākts liels
uzliešanas ražīgums un mazākas darbaspēka izmaksas. Pamatnei, kas izveidota
no ATLASA SAM 150, piemīt ļoti labi izturības parametri, bet pēc
sacietēšanas tas praktiski nesarūk. Pateicoties labai siltumvadāmībai
un apsildīšanas vadu izolēšanai, ieteicams lietot grīdas apsildīšanas sistēmās.
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no pieņemtās sistēmas, kādā tiks
lietots ATLAS SAM 150. Detalizēti norādījumi katram variantam aprakstīti
turpmāk. Visos variantos pamatnei jābūt stabilai un atbilstoši stiprai; lai
nepieļautu uzlējuma iztecēšanu, pamatne jāveido siles formā. Visi tērauda elementi,
kas saskaras ar pamatni, jāaizsargā pret koroziju. Kompensācijas šuves
starpposmos nav nepieciešamas, ja tiek lietas monolītās grīdas uz virsmām līdz
50 m2 un diagonāle nepārsniedz 10 m. Monolītās grīdas jāatdala no sienas un
citiem elementiem, kuri atrodas uzliešanas laukumā, ar ATLAS kompensācijas
šuves profiliem vai plānām putu polistirola sloksnēm.
MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA
Ja uzliešana notiek mehanizēti, masas sagatavošana pamatojas uz sausa
maisījumu iebēršanu maisīšanas–sūknēšanas agregāta kausā un attiecīgu
pastāvīga, dozēta ūdens līmeņa iestādīšanu, ļaujot sasniegt pareizu konsistenci
masai, kas izplūst no šļūtenes. Ja masa tiks ieklāta ar rokām, to pagatavo,
ieberot sauso maisījumu traukā ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijā
3,75÷4,25 l ūdens uz 25 kg) un samaisot, līdz viendabīgas konsistences
iegūšanai. Šī darbība jāveic mehāniski, vislabāk ar urbjmašīnai
pievienota lēnapgriezienu maisītāja palīdzību. Masa ir gatava lietošanai uzreiz
pēc samaisīšanas un saglabā savas īpašības aptuveni 40–50 minūtes.
NEATBILSTOŠA ŪDENS DAUDZUMA PIEVIENOŠANA MASAS SAGATAVOŠANĀ
NOVED PIE IELEJAMĀS GRĪDASIZTURĪBAS PARAMETRU SAMAZINĀŠANĀS!
Konsistences atbilstību iespējams pārbaudīt, izlejot javu no trauka ar tilpumu
1 litrs uz līdzenas, neuzsūcošas pamatnes (piem., plēves). Javai vajadzētu veidot
plāceni ar diametru aptuveni 45–50 cm.
SAVIENOTĀ MONOLĪTĀ GRĪDA
Tā raksturojas ar tiešu virsmas savienojumu ar pamatni pa visu plakni. ATLAS SAM
150 var tikt uzlieta uz nobriedušām minerālām pamatnēm, izņemot tās, kuru
sastāvā ir magnija saistviela. Monolītai grīdai jābūt attīrītai no slāņiem, kuri var
vājināt adhēziju, it īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķiem, eļļām, taukiem, vaska,
bitumizētām vielām, krāsu atliekām utt. Izkustējušies elementi un pamatnes fragmenti
ar vāju noturību jānoņem mehāniski, piem. jānokaļ. Ja nepieciešams
samazināt pamatnes absorbcijas spēju, jālieto emulsija ATLAS UNI–GRUNT PLUS,
kura t.sk. novērš gaisa pūslīšu veidošanos uz zemgrīdas klājumu virsmas. ATLAS
SAM 150 kā savienotā bezšuvju grīda nav piemērota lietošanai telpās, kurās iespējama
mitruma iekļūšana. Uzlējuma minimālais biezums ir 15 mm.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE1))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
MONOLĪTĀ GRĪDA UZ NODALOŠĀ SLĀŅA
Tā tiek veidota uz ļoti vājām, adhezīvām vai ar eļļainām minerālām vai citām
pamatnēm, kuras pamatnei nespēj nodrošināt atbilstošu adhēziju. Nodalošo
slāni var veidot, piem., 0,2 mm bieza PE plēve. Samitrināšanai pakļauto
pamatņu gadījumā nodalošo slāni var veidot uz pamatnes ieklātā tvaika necaurlaidīgā
vai mitruma izolācija. Tā ieklājama blīvi, līdzeni un atlokāma
uz sienas (sadalot pa kompensācijas joslām) vismaz līdz zemgrīdas klājuma
augstumam. Uzlējuma minimālais biezums ir 30 mm.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE2))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
„PELDOŠĀ” MONOLĪTĀ GRĪDA
ATLAS SAM 200 var ieklāt uz termiskās vai skaņas izolācijas slāņa, kas
izgatavots no putu polistirola plāksnēm (min. klase FS–15), no cietinātām
grīdas minerālvates plāksnēm vai citiem materiāliem, kas paredzēti šim
nolūkam. Īpaši jārūpējas par precīzu un līdzenu visu pielietoto materiālu
uzklāšanu uz pamatnes. Izolācijai jābūt ieklātai blīvi, savukārt plāksnēm jābūt
ieklātām pamīšus (šaha veidā). Pamatņu izlīdzināšanai zem cietām plāksnēm
var izmantot, piem., sausas smiltis. No izveidotā zemgrīdas klājuma puses
izolācija vienmēr jāaizsargā ar blīvu un uz sienām uzlocītu nodalošo slāni
(piem., viens PE plēves slānis 0,1 mm biezumā vai papīrs, kas pārklāts
ar plastmasu). Monolītais klājums nedrīkst saskarties tiešā veidā ar
neapstrādātu grīdu, sienu vai instalācijām. Monolīto grīdu biezums atbilstoši
jāpalielina, vai tās jāizveido armētas, ja izolācijas saspiežamība pārsniedz 5 mm vai
ir paredzētas lielākas ekspluatācijas slodzes. Uzlējuma minimālais biezums ir 35 mm.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE3))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
MONOLĪTĀ GRĪDA GRĪDAS APSILDĪŠANAS SISTĒMĀ
Pirms ATLAS SAM 150 uzliešanas, apsildīšanas instalācijai jābūt pārbaudītai
un atbilstoši nostiprinātai, savukārt ūdens apsildīšanas gadījumā sildcaurules
jāpiepilda ar ūdeni. Lai nepieļautu cauruļu uzpeldēšanu, monolīto grīdu ieteicams
izpildīt divos slāņos, pie tam pirmajam no tiem jābūt uzlietam līdz sildcauruļu
augšējai malai, bet otrajam jāsniedzas vismaz 25 mm virs tās. Otrais
uzlējuma slānis veidojams pēc pirmā sasaistīšanās, kad pa to iespējams brīvi
staigāt (min. pēc 24 stundām). Ja instalācija ir pareizi izpildīta
un nostiprināta, pieļaujama monolītās grīdas izveidošana vienā slānī. Pirmā
uzlējuma slāņa atgaisošanai ieteicams lietot birsti ar gariem, cietiem sariem.
Papildus jāievēro dati, kas norādīti tehniskajā projektā, kā arī apsildīšanas
instalāciju ražotāju ieteikumi. Monolīto grīdu pakāpenisku apsildīšanu (temperatūras
palielināšana maks. par 3°C diennaktī) drīkst uzsākt 7 dienas pēc to
uzliešanas, bet pilnu apsildīšanu – pēc 28 dienām.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((PICTURE4))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
IZLIETOŠANAS VEIDS
Masa tiek uzlieta mehāniski izmantojot maisīšanas–sūknēšanas agregātu ar
nepārtrauktu caurplūstošu ūdens dozēšanu. ATLAS SAM 150 var uzliet arī ar
rokām, bet tikai uz virsmām, kas sadalītas 10÷15 m2 lielos tehnoloģiskos laukumos.
Pirms uzliešanas darbu uzsākšanas telpās jāatzīmē nākamā zemgrīdas un sienas
klājuma biezums (uz sienām un uzliešanas laukumiem). To iespējams veikt,
piem., ar līmeņrādi un ATLAS pārnēsājamiem augstuma reperiem. Sagatavotā
masa uzlejama vienmērīgi līdz noteiktajam augstumam, izvairoties no
pārtraukumiem. Pieņemtais tehnoloģiskais laukums jānoklāj aptuveni 1 stundas
laikā. Tūlīt, pēc katra laukuma aizpildīšanas, materiāls jāatgaiso, lietojot,
piem., atgaisojošo ATLAS rullīti vai birsti ar gariem, cietiem sariem. Pa
uzlieto virsmu gareniski un šķērsām pārvelk ar birsti, ik pa brīdim to nedaudz
iegremdējot un sakratot, līdz ar to atbrīvojoties no gaisa pūslīšiem. Pēc šīm
darbībām materiāls izlīdzinās. Darbu veikšanas laikā jākontrolē samaisīšanas
pakāpe un masas konsistence. Pirmās divas dienas monolītās grīdas
nobriešanas laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem un caurvējiem, kā arī
jānodrošina atbilstoša ventilācija un telpu vēdināšana. Ja uz virsmas parādīsies
balts aplikums, tas jānoņem mehāniski slīpējot, pēc tam visu virsmu attīrot no
putekļiem. Monolītās grīdas slīpēšana paātrina tās žūšanas procesu. Anhidrīta
monolīto grīdu žūšanas laiks ir atkarīgs slāņa biezuma un klimatiskajiem
apstākļiem telpā. Apšūšanas darbus, atkarībā no apšuvuma nobriešanas
apstākļiem, mitruma, veida un caurlaidības, var uzsākt vidēji pēc 3÷4 nedēļām.
Pirms šāda veida darbu uzsākšanas izžuvušās monolītās grīdas virsmu ieteicams
nogruntēt ar emulsiju ATLAS UNI–GRUNT PLUS.
Šī informācija sniedz galvenos norādījumus attiecībā uz izstrādājuma lietošanu
un neatbrīvo no pienākuma veikt darbus saskaņā ar celtniecības normām
un darba drošības noteikumiem.
PATĒRIŅŠ
Vidēji tiek izlietots 20 kg javas uz 1 m2, katriem 10 mm slāņa biezuma.
TEHNISKIE DATI
Maisījuma proporcijas ……………………………………. apm. 0,15÷0,17 l ūdens uz 1 kg javas
………………………………………………………………. apm. 3,75÷4,25 l ūdens uz 25 kg javas
Javas gatavības laiks darbam ……………………………………………..apm. 30 minūtes
Javas sagatavošanas temperatūra …………………………………… no +5°C līdz +25°C
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra ……………………… no +5°C līdz +25°C
Pamatnes ekspluatācija ………………………………………………. pēc 2 dienām
Pilns sasaistīšanās un izžūšanas laiks ……………………………………… min. 3 nedēļas
Apšuvumu izpildīšana ……………… zemgrīdas klājumu mitrums ne vairāk par 1,5%
Spiedes izturība ………………………. min. 20 N/mm2
Lieces izturība …………………………. min. 5,0 N/mm2
Javas blīvums sausā veidā ………… 1,4 kg/dm3
Javas slāņa min. biezums ………….. 15 mm
Javas slāņa maks. biezums ……….. 60 mm
Maksimālais grauda diametrs…….. 0,8mm
Šķīstošā hroma (VI) saturs gatavā produkta masā …… ≤ 0,0002 %

PUNKTU KLASIFIKĀCIJA:
3 punkti – 25 kg