ATLAS SAM 100 pašizlīdzinošs maisījums grīdām


Pašizlīdznošs zem grīdas maisījums uz ģipša bāzes – CA-C35-F6

PIELIETOJUMS
ATLAS SAM 100 ir pašizlīdzinoša bezšuvju grīda, kas paredzēta zemgrīdas klājumu
izveidošanai mehāniski vai ar rokām, zem terakotas, parketa un dažāda veida grīdas
klājumiem. Piemērota izmantošanai dzīvojamo māju, sabiedriskās nozīmes un citu
ēku sausās telpās, ja to tehniskie parametri atbilst nepieciešamām ekspluatācijas
un izturības prasībām, kas raksturīgas šīm telpām. ATLAS SAM 100 var izmantot tikai
kā savienota monolītā grīda. Var lietot kā izlīdzinošo slāni uz pamatnēm, grīdas
apsildīšanas sistēmās. ATLASA SAM 100 var lietot tikai iekšdarbiem, sausās telpās, ieklājamā slāņa
biezums no 0,5 līdz 3,0 cm.
ĪPAŠĪBAS
ATLAS SAM 100 ir gatavs, sausais minerālo saistvielu (anhidrīta pulveris, ģipsis un
portlandcements), pildmateriālu un modifikatoru maisījums. Tas ir ļoti izdevīgs un
ērts lietošanā. Tam piemīt pašizlīdzināšanās spēja, iespējams viegli un ātri uzliet uz
pamatnes, izmantojot iekārtas, kuras ir aprīkotas ar gliemežpārvada sūkņiem.
Pateicoties tam, tiek sasniegta liela uzliešanas ražība un mazākas darbaspēka
izmaksas. Pamatnei, kas izveidota no ATLASA SAM 100, piemīt ļoti labi izturības
parametri, bet pēc sasaistīšanās tā praktiski nesarūk.
PAMATNES SAGATAVOŠANA
ATLAS SAM 100 var tikt izliets uz nobriedušām minerālām pamatnēm, izņemot tādas,
kas satur magnija saistvielu. Pamatnei jābūt attīrītai no slāņiem, kuri var vājināt
adhēziju, it īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķiem, eļļām, taukiem, vaska,
bitumizētām vielām, krāsas atliekām utt.. Izkustējušies elementi un pamatnes fragmenti
ar vāju saķeri jānoņem mehāniski, piem., jānokaļ. Ja nepieciešams samazināt
pamatnes absorbcijas spēju, jālieto emulsija ATLAS UNI–GRUNT PLUS, kura t.sk.
novērš gaisa burbuļu veidošanos uz zemgrīdas klājuma virsmas. ATLAS SAM 100 nav
piemērots telpām, kurās iespējama mitruma iekļūšana. Visi tērauda elementi, kuri
saskaras ar pamatni, jāaizsargā no korozijas. Kompensācijas šuves nav
nepieciešamas, ja uzlejamās bezšuvju grīdas virsma ir līdz 50 m2 un diagonāle
nepārsniedz 10 m garumu. Lai izlējums neiztecētu ārpus pamatnes, pamatne jāveido
siles veidā. No sienas un citiem elementiem, kuri atrodas izlējuma zonā, bezšuvju
grīda jāatdala ar ATLAS kompensācijas šuves profiliem vai plānām putu polistirola
sloksnēm.
MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA
Ja maisījumu izlej mehāniski, tā sagatavošana pamatojas uz sausa maisījuma
iebēršanu maisīšanas–sūknēšanas agregāta kausā un atbilstošu pastāvīgu dozētā
ūdens līmeņa iestatīšanu, kas ļauj sasniegt no šļūtenes izplūstošās masas pareizu
konsistenci. Ja masa tiks izlieta ar rokām, to pagatavo, ieberot sauso maisījumu
traukā ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijā 4,75÷5,0 l ūdens uz 25 kg) un
samaisot līdz viendabīgas konsistences iegūšanai. Šī darbība jāveic
mehāniski, vislabāk ar urbjmašīnai pievienota lēnapgrieziena maisītāja palīdzību.
Masa ir piemērota lietošanai uzreiz pēc samaisīšanas un saglabā savas īpašības
aptuveni 30 minūtes. NEATBILSTOŠA ŪDENS DAUDZUMA PIEVIENOŠANA
MASAS SAGATAVOŠANĀ NOVED PIE IELEJAMĀS GRĪDASIZTURĪBAS PARAMETRU
SAMAZINĀŠANĀS! Par atbilstošu konsistenci var pārliecināties, izlejot javu no
trauka ar tilpumu 1 litrs uz līdzenas, neuzsūcošas pamatnes (piem. plēves). Masai
jāizveido „plācenis” apm. 45–50 cm diametrā.
IZLIETOŠANAS VEIDS
Masa tiek uzlieta mehāniski izmantojot maisīšanas–sūknēšanas agregātu ar
nepārtrauktu caurplūstošā ūdens dozēšanu. ATLAS SAM 100 var izstrādāt arī ar rokām,
bet tikai uz virsmām, kas sadalītas 10÷15 m2 lielos tehnoloģiskos laukumos. Pirms
uzliešanas darbu uzsākšanas telpās jāatzīmē nākamā zemgrīdas un sienas klājuma
biezums (uz sienām un uzliešanas laukumiem). To iespējams veikt, piem., ar
līmeņrādi un ATLAS pārnēsājamiem augstuma reperiem. Sagatavotā masa uzlejama
vienmērīgi līdz noteiktajam augstumam, izvairoties no pārtraukumiem. Pieņemtais
tehnoloģiskais laukums jānoklāj aptuveni 1 stundas laikā. Tūlīt, pēc katra laukuma
aizpildīšanas, materiāls jāatgaiso, lietojot, piem., atgaisojošo ATLAS rullīti
vai birsti ar gariem, cietiem sariem. Pa uzlieto virsmu gareniski un šķērsām pārvelk ar
birsti, ik pa brīdim to nedaudz iegremdējot un sakratot, līdz ar to atbrīvojoties no
gaisa pūslīšiem. Pēc šīm darbībām materiāls izlīdzinās. Darbu veikšanas laikā
jākontrolē samaisīšanas pakāpe un masas konsistence. Pirmās divas dienas
monolītās grīdas nobriešanas laikā jāizvairās no tiešiem saules stariem un caurvējiem,
kā arī jānodrošina atbilstoša ventilācija un telpu vēdināšana.
Ja uz virsmas parādīsies balts aplikums, tas jānoņem mehāniski slīpējot, pēc tam
visu virsmu attīrot no putekļiem. Monolītās grīdas slīpēšana paātrina tās žūšanas
procesu. Anhidrīta monolīto grīdu žūšanas laiks ir atkarīgs slāņa biezuma un klimatiskajiem
apstākļiem telpā. Apšūšanas darbus, atkarībā no apšuvuma nobriešanas
apstākļiem, mitruma, veida un caurlaidības, var uzsākt vidēji pēc 3÷4 nedēļām.
Pirms šāda veida darbu uzsākšanas izžuvušās monolītās grīdas virsmu ieteicams
nogruntēt ar emulsiju ATLAS UNI–GRUNT PLUS.
Šī informācija sniedz galvenos norādījumus attiecībā uz izstrādājuma lietošanu un
neatbrīvo no pienākuma veikt darbus saskaņā ar celtniecības normām un darba
drošības noteikumiem.
PATĒRIŅŠ
Vidēji tiek izlietots 20 kg javas uz 1 m2, katriem 10 mm slāņa biezuma.
TEHNISKIE DATI
Maisījuma proporcijas ……………………………………. apm. 0,19÷0,2 l ūdens uz 1 kg javas
………………………………………………………………. apm. 4,75÷5,0 l ūdens uz 25 kg javas
Javas gatavības laiks darbam ……………………………………………..apm. 30 minūtes
Javas sagatavošanas temperatūra …………………………………… no +5°C līdz +25°C
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra ……………………… no +5°C līdz +25°C
Pamatnes ekspluatācija ………………………………………………. apm. pēc 6 stundām
Pilns sasaistīšanās un izžūšanas laiks ……………………………………… min. 2 nedēļas
Apšuvumu izpildīšana ……………… zemgrīdas klājumu mitrums ne vairāk par 1,5%
Maksimālais grauda diametrs ………………………………………………………….. 0,8mm
Javas slāņa min. biezums ………………………………………………………………….. 5 mm
Javas slāņa maks. biezums ……………………………………………………………… 30 mm
Javas blīvums sausā veidā ………… 1,3 kg/dm3
Spiedes izturība ………………………. min. 35 N/mm2
Lieces izturība …………………………. min. 6,0 N/mm2
Šķīstošā hroma (VI) saturs gatavā produkta masā …… ≤ 0,0002 %

PUNKTU KLASIFIKĀCIJA:
3 punkti – 25 kg